Kundenyheder

  • Del lønomkostningen til en bogholder

  • Til tider kan det være lidt svært at finde og fastholde en deltidsbogholder til det antal timer en virksomhed har brug for. Og vi kan nogle gange finde andre virksomheder, som har lignende behov og således ansætte en bogholder til deling i nogenlunde samme geografiske område.

    Medarbejderens løn deles direkte i et aftalt tids-og omkostningsforhold, og vi betragter det som en rekrutteringsopgave, som ligeledes deles mellem virksomhederne.

    Bogholderens løn udbetales direkte til bogholderen, enten fra hver af de involverede virksomheder eller af os og viderefaktureres 1:1. Bogholderen ansættes under alle omstændigheder under funktionærloven.

    I daglig praksis arbejder bogholderen for det meste hele dage i hver af virksomhederne, men vi kan også sammensætte virksomheder, hvor bogholderen dagligt har timer hos flere forskellige virksomheder via f.eks. hjemmearbejdsplads eller fjern-opkobling fra den ene virksomhed til den anden.

    Mulighederne er mange for strukturering af dette og vi deltager i den indledende planlægning for deling af en bogholder mellem flere virksomheder og vi har mange gode løsninger, så ring og få en snak med os om deling af en bogholder.