Mange advokatvirksomheder administrerer klienters midler og omtales ofte som betroede midler, hvor Advokatsamfundet har defineret faste regler for de tilfælde hvor betroede midler skal reserveres på en separat klientkonto, enten en samlet bankkonto eller en bankkonto pr. klient.

Der skal som regel bogføres dagligt eller på dispensation ned til et par gange om ugen, ligesom der månedsvis skal afstemmes klientkonti til bogholderiet.

Der kan være flere typer af mellemregninger med klienter i en advokatvirksomhed, herunder både betroede midler og andre posteringer, som f.eks. udlæg, tilgodehavende fra salærer m.v., og man skal derfor have erfaring og indsigt i at kunne skille disse ad, for selvom der findes flere branche specifikke økonomisystemer, så tager disse ikke altid selv højde for dette og kræver nogle gange manuel håndtering.

En advokatvirksomhed har ofte også stor vægt på time/sag-styring og månedsvis fakturering af kunder, ligesom korrekt lønbehandling er et vigtigt omdrejningspunkt.

Derfor vurderer vi vores kandidater på, at have erfaring eller rigtig god indsigt i disse færdigheder.