Fødevarebranchen er som regel præget af høje omsætningshastigheder pga. fordærvelige varer, og derfor skal man som medarbejder have forståelse for det dagligt opdaterede og hurtige flow der er i økonomi- og regnskabsfunktionen.

Marginale dækningsgrader på varer og varegrupper er nøglen til at virksomheden tjener penge og ledelsens indsigt i korrekte og opdaterede tal er essentiel.

Lager og kreditorfunktionen er to meget vigtige styringsredskaber for en virksomhed i fødevarebranchen, så indsigt og erfaring med disse er en forudsætning.