Den omsætning der oppebæres i IT-branchen kan stamme fra forskellige kilder, som markeds- og kundetilpassede projekter, abonnementsalg, hardware- og software salg.

Økonomistyringen af disse forretningsenheder kan være vidt forskellige i struktur, da de tilhørende omkostninger, for at oppebære omsætningen, stammer fra hhv. viderefakturering, tids- og personalemæssige ressourcer samt underleverandører og derfor er forretningsforståelse, rapportering og IT-strukturen i regnskabsfunktionen også tilpasset dette.

Lønudbetalingen kan i mange tilfælde være månedens største omkostninger, og derfor er der meget ofte stor fokus på time- sagstyring, indrapportering og afstemning af forbrugte timer, afdeling opdelte omkostninger samt ferieregnskab.