Lønadminstration som selvstændig disciplin kræver ikke nødvendigvis regnskabsmæssig baggrund, men derimod oplæring, erfaring og løbende kurser i at administrere og afvikle løn.

Der findes en håndfuld lønsystemer, som er mest brugt i det danske marked, og det kan være en fordel at have praktisk erfaring med disse, selvom en konkret lønkørsel naturligvis falder ensartet ud uanset hvilket lønsystem en virksomhed benytter sig af.

Hvor nogle lønsystemer stort set kun håndtere selve lønkørslen, kan andre systemer varetage opsamling af løngrundlag fsa. f.eks. timer, udlæg, kørsel og afholdt ferie. Derudover kan nogle systemer programmeres af en superbruger således, at såfremt en hændelse indtræffer, tager lønsystemet selv højde for at regulere for dette, og kan f.eks. være bestemmelser i overenskomster, datostyring og alderstræfning ifm. særskilte pensionsregler

I nogle lønsystemer håndteres en enkelt medarbejder af gangen, mens der i andre laves kørsler, hvor data så at sige ‘hældes’ ud over lønsystemet, som således laver forslag til lønsedler, som dernæst valideres.

Derfor kan der være stor forskel på, hvilke profil en virksomhed skal have fat i, afhængig af hvilket lønsystem der anvendes, men under alle omstændigheder er en lønmedarbejders profil altid af den støbning, at vedkommende er meget nøje med detaljer, arbejder med overblik og har evnen til at følge en standardiseret proces.