Revisionsmedarbejdere undergår en meget stor udvikling fra elev, gennem HD, cand.merc. og slutteligt til f.eks. stats.aut. revisor og kan tage fra 10-15 år, og opgaverne bliver undervejs mere og mere krævende på både teori og erfaring.

Yngre revisorer håndtere oftest aflæggelse af det mere grundlæggende regnskab, herunder f.eks. afstemning af balanceposter og udvalgte poster i resultatopgørelsen, afhængig af klientens revisionspligt, størrelse og regnskabsklasse samt regnskabsopstilling, mens revisorer med nogle flere års erfaring f.eks. varetager overordnet vurdering, skat og ordinær regnskabsaflæggelse samt fordeling af løbende opgaver og varetagelse af, at deadlines og arbejdsplaner overholdes.

Revisorer på partnerniveau, herunder f.eks. stats.aut. eller registreret har, meget afhængig af revisionsfirmaets størrelse, den sluttelige gennemgang, ansvar for og underskrift af det endelige årsregnskab og selvangivelse, ligesom deltagelse i møde med klienten ifm. regnskabets endelige godkendelse ofte ligger her.

Rådgivning- og økonomistyringopgaver er ofte også en meget vigtig del af revisionsvirksomhedens arbejde, som ligeledes kan være fordelt på flere forskellige faglige niveauer. Skatterådgivning og budgettering kan være én af disse og kræver evnen til at kunne sætte sig ind i mange forskellige brancher og være i stand til at opsamle vigtige nøglefaktorer for både branchen og selve virksomheden.

De fleste revisionsfirmaer har kontakt til klientens ledelse og regnskabsmedarbejdere på flere niveauer, tilpasset det faglige niveau.

Faglig interesse, udvikling og karriereplanlægning er ofte en vigtig del af en revisors forløb, ligesom evnen til at servicere klienter med overblik på overholdelse af deadlines skal være indenfor en revisors interessefelt.